Over ons

Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders, heeft in 2016 een onderzoek gepubliceerd naar de stand van zaken rond de participatie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving. De resultaten van dit onderzoek bleken voor een groot deel 'open deuren'. Participatie gaat niet vanzelf voor mensen met een verstandelijke beperking. Misschien wel nooit. Tegelijkertijd hebben zij net als ieder ander mens de behoefte om op een passende manier mee te doen en mee te tellen in de samenleving.  

 

Het rapport vormde de aanleiding voor Reliëf om onder het motto 'van zorgen voor, naar leven met' de komende jaren samen met mensen met een verstandelijke beperking en de mensen om hen heen te gaan optrekken. Allereerst om zichtbaar te maken wat er al gebeurt rondom sociale integratie en betekenisvolle ontmoetingen in onze samenleving. Daarnaast om nieuwe projecten te ontwikkelen die de zichtbaarheid van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving bevorderen, waarin opgetrokken wordt met lokale samenwerkingspartners. Festival Door Elkaar is één van deze projecten.


Onze visie

Wij zijn er van overtuigd dat diversiteit een van de belangrijkste pijlers is van onze samenleving.

 

Het perspectief van mensen met een verstandelijke beperking op het samen leven, op het vieren van dat samen leven, geeft zicht op (nieuwe) gedeelde culturele waarden. Waarden die onder druk komen staan, door zowel politieke als technologische ontwikkeling. Contact met echte concrete mensen, dialoog en ontmoeting. 

 Onze inspiratiebronnen

Disability Movement en Disability Studies inspireert met haar motto 'Nothing about us, without us': projecten die gericht zijn op het bevorderen van participatie kunnen alleen samen met de bewuste doelgroep ontwikkeld worden. Festival Door Elkaar voelt zich daarmee sterk verbonden. En onderscheidt zich in werkwijze doordat het zich richt op concrete ontmoetingen, culturele en artistieke activiteit in een festival.Disability Movement en Disability Studies is daarentegen breder gericht op het ontwikkelen van een beweging, het veranderen van structuren en mechanismen van uitsluitend en hanteert vaak een juridisch discours. In opdracht van Reliëf schreef Dominiek Lootens het boek 'inclusief verhalend werken met mensen met een verstandelijke beperking' dat sterke verwantschap vertoont met dit denken, op zijn aanzet borduurt het festival verder.

 

Verder inspireert de traditie van de Community Arts, projecten waarin gemarginaliseerde doelgroepen samen met een kunstenaar in dialoog gaan om samen een artistiek product te leveren dat zichtbaar wordt in de samenleving (bijv. theaterproducties, festivals, beeldende kunstwerken, muzikale producties etc). Concrete voorbeelden hiervan zijn  het International Community Arts Festival (ICAF) dat elke drie jaar georganiseerd wordt in Rotterdam en het Internationale Community Arts Lab Festival in Utrecht uit 2013. Zowel internationaal als in Nederland is prof. dr. Eugene van Erven (Universiteit Utrecht) als expert een belangrijke inspirator en heeft ons ook van advies gediend. In de werkwijze lijkt Festival Door Elkaar sterk op deze projecten, het onderscheid vanwege de doelgroep.

 

Kwartiermaken van Dr. Doortje Kal is een derde inspiratiebron. In haar werk staat de ontmoeting met de vreemde ander centraal, waarbij zij zich concentreert op de vraag wat uitsluiting zegt over de samenleving die uitsluit. Zij is de afgelopen decennia aanjager geweest van diverse kwartiermakersprojecten die er op gericht waren het netwerk van mensen met een psychiatrische achtergrond en/of mensen met een verstandelijke beperking te versterken. De multiloog (dialoog tussen verschillende stakeholders) speelt hierin een centrale rol. Festival Door Elkaar is net zo gericht op het tegengaan van eenzaamheid en gericht op ontmoetingen. Zeker in het proces naar het festival toe speelt dialoog/ multiloog een belangrijke rol. Het festival onderscheidt zich doordat het naast 'taal' vooral 'artistieke activiteit' wil inzetten als medium om contact te maken, ontmoetingen vorm te geven en emancipatie en zichtbaarheid van de doelgroep te bevorderen. Voor mensen met een verstandelijke beperking is taal immers niet de meest toegankelijke vorm om contact te maken met anderen